çocuk istismarı


ÇOCUK İSTİSMARI NEDİR?
a
Her 4 saatte 1 kadın tecavüze uğruyor
Türkiye’de kadınların yüzde 38’i yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddetten birine maruz kalıyor. Geçen yıl erkek şiddeti nedeniyle en az 294 kadın yaşamını yitirirken, mağdurların yüzde 89’u yaşadığı şiddet sonrası herhangi bir kuruma başvurmuyor...


Çocuk istismarı ve ihmali Türkiye’de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Her birimiz çocuk istismarının önlenmesinde, bildirilmesinde ve farkedilmesinde çok önemli bir role sahibiz.

Çocuk istismarı, çocuğun fiziksel ya da psikolojik gelişimini olumsuz olarak etkileyen davranışlardır. Çocuk istismarı 18 yaşın altındaki çocukların ya da ergenlerin ana-babaları, onları bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli öğretmen, usta, koruyucu aile fertleri, vasi gibi kişiler ya da yabancı kişiler tarafından yapılan, bedensel ve/ya psikolojik olarak sağlıklarına zarar veren, fiziksel, duygusal, cinsel ya da zihinsel gelişimlerini engelleyen tutum ve davranışlardır.

Çocuk ihmali ise; 18 yaşın altındaki çocukların ya da ergenlerin fiziksel ve psikolojik sağlıkları ve gelişmeleri için temel olan beslenme, korunma, sevgi, gözetim, eğitim ve yol gösterme gibi gereksinimlerinin kendilerine bakıp gözetmekle yükümlü kişilerce yeterince karşılanmamasıdır. Çocuk ihmali genel olarak fiziksel ve duygusal ihmal olarak iki ana grupta incelenmektedir.

Tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir sorun olan çocuk istismarı ve ihmali, çocuğu yalnız içinde bulunduğu dönemde değil ileri yaşlarda da olumsuz olarak etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımlar: “Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, topluluktoplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir.”Tanım aynı zamanda çocuğun istismar ya da şiddet olarak algılamadığı veya yetişkinler tarafından istismar olarak tanımlanmayan davranışları da kapsar.

Gösterge Ne Demektir?

Göstergeler istismar durumuna has davranışlar, koşullar ya da şüpheleri destekleyecek izler olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, çocukta görülen belli yara izleri istismar göstergesi olabilir. Eğer bir çocuk eve gitmeye korkuyorsa ya da ailesinden korktuğuna dair belirtiler gösteriyorsa, bu da bir istismar göstergesi olabilir.

İSTİSMAR TÜRLERİ

Çocuk istismarı genelde çocuğun tanıyıp güvendiği kimseler tarafından yapılır. Bir ebeveyn, akraba, bakıcı veya aile dostu. Çocuk istismarı; fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal olarak dört ana grupta incelenmektedir. İstismara veya ihmale maruz kalan bir çocuğa yardım ederken ya da yardım etmeye başlarken atılacak ilk adım istismarın göstergelerini bilmektir.

Fiziksel İstismar

Cinsel İstismar

Duygusal İstismar

İhmal

Çocuk istismarı tek bir olay veya zaman içinde gerçekleşen bir dizi farklı olay olabilir.

Zarar, çocuğun fiziksel, psikolojik ve duygusal sağlığına derinden olumsuz şekilde etkileyen eylemler olarak tanımlanmaktadır (Konun no.5395 Çocuk koruma konunu). Zararın ciddi sayılabilmesi için; Zararın çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığında ve davranışlarında kalıcı ve görünür etki bırakmış olması gerekmektedir.Fiziksel İstismar Bir çocuk zarar gördüğünde ya da acı çekme riski altında olduğunda fiziksel istismar meydana gelmiştir. Kaza sonucu ortaya çıkmayan fiziksel travma ve yaralanmalarda fiziksel istismara girer. Fiziksel İstismar şunları içerir: Açıklanamayan yara bere ve darbe izleri:

Yüzde, dudakta, ağızda.

Gövdede, sırtta, kalçada, baldır bacaklarda morluklar

Değişik seviyelerdeki iyileşme belirtilerinde el izi, ısırık izi;

Kümelenmiş ve düzenli formlardaki şekiller. (Yuvarlar, bicimde belirli bölgede kümelenmiş.)

Kemer, elektrik kablosu gibi acı vermek için kullanılan nesnelerin izleri

Bu tür izlerin özellikle tatil, hafta sonu vb. gibi bir durum sonrası tekrarlayarak ortaya çıkması.

Açıklanamayan yanıklar:

Özellikle ayak tabanlarında, avuç içinde, sırtta veya kaba etteki puro ve sigara yanıkları

Daldırma yanıkları (Eldiven ya da çorap tarzında keskin sınırlı yanıklar, çocuğun el ve ayaklarının biri tarafından kaynar suya daldırılması ile oluşurlar, kaza eseri ile bu tip keskin sınırlı yanıklar olusmaz.)

Açıklanamayan kırıklar/çıkıklar, kafa derisinde saç kaybı

Morarma,

Vücudun belli yerlerinde kesikler,

Kemik Kırığı

Sarsılmış bebek sendromu (körlük, öğrenme güçlüğü, zihinsel gerilik, felç gibi),

Zedelenmiş beyin gelişimi,(doğuştan değil, hasardan kaynaklı beynin gelişmemesi)

Ömür boyu zayıf fiziksel sağlık.

Bağlam içinde değerlendirmeyi unutmayın! Çocuğun yaralarını açıklama biçimini, zihinsel gelişimini, fiziksel becerisini ve davranışsal değişimlerini bütün içinde değerlendirin. Davranışsal Göstergeler: Fiziksel istismar her zaman görünür izler veya yaralar bırakmaya bilir. Aşağıdaki davranışların gösteren çocuklar istismara maruz kalıyor olabilir.

Cezalandırmayı hak ettiği yönündeki tutum

Yetişkinler ile iletişim kurmaktan çekince

Ebeveynden korkma

Eve gitmekten korkma

Kendi kendine zarar vereme

Aşırı derecede çekingen ya da saldırgan davranışlar

Fiziksel temastan rahatsız olma

Ağrı şikayetleri ya da rahatsız hareketler

İklim şartlarına uygun olmayan ve vücudu saklamak için giyilen giysiler

Diğer çocukların ağlamasına duyarlı olma

Evden kaçma (ergenlerde)

Sosyal işlevsellik alanında sorunlar (sosyal aktivite, sosyal çevre, oyun yonama isteği, arkadaşlarıyla vakit geçirme isteği)

Yakın ve samimi bağ kurmada zorluklar

Sosyal ilişkilerinde kavga ve öfke yaşama

Suç davranışlarına, şiddet suçlarına, alkol ve diğer uyuşturucu bağımlılıklarına ve kötü niyetli davranışlara yüksek oranda eğilim gösterme

Bilişsel/Akademik Göstergeler

Zihinsel Gelişim bozuklukları

Okul başarısında düşme

Uzun ve Kısa Dönemli Psikolojik Sonuçları

İzolasyon

Korku

Güven Kaybı

Depresyon ve anksiyete

Düşük özdeğer

Sosyal ilişki kurmada ve sürdürmede güçlük

Yeme bozukluğu

Travma sonrası stres bozukluğu

İntihar girişimi

- İstismar ve Kazara Yaralanma Arasındaki Fark Nasıl Anlaşılır? İstismar ve kazara yaralanma aralarında önemli farklılıklar vardır:

Kaza sonucu oluşmuş kesikler ve yara bereler normalde vücudun kemikli alanlarında olur (kollarda, dizlerde vs). Yumuşak ve korunaklı bölgelerdeki yaralanmalarda (karın, kalçalar) kaza olasılığı düşüktür.

Eğer bir yaralanma sıklıkla oluyorsa, bunun bir kaza olma olasılığı düşüktür.

Özellikle iyileşmenin farklı süreçlerinde çok fazla yara bere varsa, , bunun kaza olma olasılığı düşüktür.

Eğer yaralanmalar bir nesne ile yapılmışsa (elektrik kablosu, odun sopa vs) kaza olma olasılığı düşüktür.

Yaralanmanın nedenini açıklama sırasında tutarszılık varsa istismardan kuşku duyulur.

Cinsel İstismar

Çocuğun bir yetişkin ya da kendisinden büyük bir çocuk tarafından anlamadığı ve / ya zorlanarak, gelişimsel olarak hazır olmadığı ve karşı tarafın cinsel tatmini için kullanılması durumudur. Bu her türlü cinsel içerikli konuşmayı, şakalaşmayı, teşhir ve röntgencilik gibi temas içermeyen istismar türlerinden, çocuğun cinsel organlarına dokunma, oral-genital seks, ensest, tecavüz, çocuğu fuhuş ve pornografik materyallerin üretiminde kullanma ve sodomi gibi tüm davranışları ve eylemleri kapsamaktadır. “Çocuk cinsel istismarı en sık 6-10 yaş arasında görülmektedir. İstismara uğramada kız çocukların oranı erkek çocukların oranına göre daha yüksektir”. Cinsel istismar, çoğunlukla mağdurun tanıdığı kişi tarafından gerçekleştirilir. Saldırgan nadiren yabancı olur. Cinsel istismarların üçte biri diğer çocuklar tarafından gerçekleştirilir. Cinsel istismar çocuk mağdurlar göstergeler açısından karmaşık bir türdür. Genelde fiziksel belirtiler olmaz ve davranışsal göstergeler diğer bulguların ortaya çıkmasına neden olur. Sık rastlanan ve genelde uzun süreli olan bu istismar türü sıklıkla gizlenmektedir. Her sosyo- ekonomik düzeyde görülebilen cinsel istismarcıların erkek olduğu daha yaygın olarak düşünülmektedir. Ama erkekler yanında kadın istismarcıların olduğu da bilinmelidir. Cinsel istismar fiziksel, sözlü veya duygusal olabilir ve aşağıdakileri içerebilir:

Öpüşme

Cinsel bir organı bir çocuğa açıklama

18 yaşın altındaki bir çocukla cinsel ilişkide bulunma

Yaşa veya zihinsel gelişime uygun olmayan cinsel açık konuşmalar

Müstehcen telefon görüşmeleri yapmak.

Müstehcen hareketli(video) kısa mesajlar veya bir çocuğa e-posta gönderme

Bir çocukla cinsel ilişki yaşamak

Çocuğun cinsel organlarına, fiziksel olarak veya başka herhangi bir nesne ile dokunmak.

Bir çocuğa pornografik film, dergi veya fotoğraf göstermek

Bir çocuğun poz vermesi veya cinsel pozu tercih etmesi

Bir çocuğun cinsel bir eylemi izlemeye zorlama

Çocuğun fuhuşa zorlanması

1. Duygusal İstismar

Duygusal istismar, bir çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel veya entelektüel gelişiminin bozulduğu veya tehdit edildiği zaman oluşur. Kalıcı olması nedeniyle duygusal yoksunluk içerebilir.

Belirtiler:

Ret

Düşmanlık

Alay / Zorbalık

Seslenme

Eleştiri

Bir çocuğun ev içi ve aile içi şiddete maruz kalması.

Alışkanlık bozuklukları (parmak emme, sallanma vb. gibi)

Suç işleme de dahil olmak üzere antisosyal ve yıkıcı davranışlar

Nevrotik özellikler (uyku bozuklukları, oyun oynamada tutukluluk)

Pasiflik ya da saldırganlık gibi aşırı davranışlar

Gelişimsel gecikmeler

Davranış bozuklukları (şikakey etme, pasiflik, saldırganlık vb)

Aşırı uyum sorunları (yaşından büyük ya da küçük davranma)

“Duygusal istismarın olduğu yönünde şüphelenmek zor bir iştir. Çocukta herhangi fiziksel izi yoktur ya da çok düzgün bir biçimde giyinir ve beslenir rütin hayatına devam eder. Ayrıca çocuk bu durumun normal olduğunu zanendebilir ve duygusal istismara uğradığına dair herhangi bir açıklama yapmayabilir”.

İhmal

İhmal çocuğun beslenme, giyinme, barınma, tıbbi bakım, eğitim veya uygun gözetim gibi temel ihtiyaçlarını ve karşılanmayan duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını , eğitimsel/bilişsel ihtiyaçlarını karşılamakta başarısız olmak ve uygun büyüme ve gelişim konusunda denetim eksikliği göstermektir. “İstismara göre daha yaygındır ama onun kadar kamuoyunun ilgisini çekmemektedir.

İhmal Türlerinin Örneği:

Çocuğun yeterince beslenmemesi

Çocuğa barınma imkanı sunulmaması

Çocuğun sağlık hizmetinden yoksun bırakılması tıbbi tedavinin zamanında sağlanması.

Çocuğun yeterli giyim imkanı sunulmaması.

Çocuğun kişisel temizliğinin ihmal edilmesi.

Çocuğun hijyenik yaşam koşullarına uygun yaşam ortamı sunulmaması.

Çocuğun üzerinde yeterli denetim sağlanmaması.

Çocuk İstismarı Neden Gerçekleşir ?

Stres, yorgunluk, beceri yetersizliği, bilgi ve destek eksikliği, çocukların bakımına yönelik baskıları ezici hale getirmek için bir araya geldiğinde, çocukların ve gençlerin zarar görmesi riski ortaya çıkabilir. Zarar olasılığına katkıda bulunabilecek faktörlerden bazıları şunları içerir:

İzolasyon ve eksiklik- ebeveynlik taleplerine yardımcı olmak için geniş aile, arkadaşlar, bir ortak ya da toplum desteği gibi kimse yokken

Stres- mali baskılar, meslek endişeleri, tıbbi problemler veya özürlü bir aile bireyinin bakımının yapılması, stresini ve ezilen anne babaları artırabilir

Gerçekçi olmayan beklentiler- bir çocuğun veya genç kişinin gelişim aşamaları ve davranışlarının anlaşılmaması

Ebeveynlik becerilerinin olmaması- çocuklara ve gençlere nasıl yardımcı olabileceğini bilmemek, öğrenmek, geliştirmek ve olumlu bir şekilde davranmaktır.

Uyuşturucu ve alkol sorunları- bağımlılık veya madde kötüye kullanımı, ebeveynlerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini sınırlayabilir

Düşük benlik saygısı ve kendine güven- bazen güvensiz ebeveynler çocuğun ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden şüphelidir ve yardım ve destek talep etmemektedir

Kötü çocukluk tecrübeleri- nesiller arası kötüye kullanım kalıpları

Bu faktörlerin bir veya daha fazlasının varlığı, kendi başına bir çocuğa zarar verildiğini veya zarar görme riskini taşıdığını ispatlamaz, ancak bir çocuğun risk altında olabileceği konusunda sizi uyarabilir. Doğru beceriler ve kaynaklar göz önüne alındığında, bir çocuğa zarar veren çoğu insan, ebeveynleri olumlu bir şekilde öğrenebilir. Topluluk tutumları da çocuk istismarına katkıda bulunmaktadır. Toplulukta, çocukların ve gençlerin disiplin cezası ve cezalandırılması amacıyla fiziksel gücü kullanma konusunda hâlâ kabul edilmektedir. İnsanlar onu herhangi bir iş olarak görmez, ilgilenmek istemeyebilir veya çocuk koruma makamlarına güvenmezler ve bu nedenle endişelerini bildirmezler. Tutumlar farklı topluluklar arasında değişir ve yanlışlıkla istismarı destekleyebilecek olanlar şunları içerir:

Şiddet ve kuvvet kullanımının kabul edilmesi

Çocukların ve gençlerin fiziksel cezalarının kabul edilmesi

Çocukların ve gençlerin ebeveynlerinin mülkiyetlerinin kabul edilmesi ve çocuklara ve gençlere uygun gördükleri gibi davranma hakkı

Irkçılık

Kadın-erkek eşitsizliği

Çocuklukta yaşanan zararın sonuçları hakkında topluluk anlayışı eksikliği

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirtileri

Kötü muamele görmüş veya hala görmekte olan bir çocuk, stres ve istismarın davranışsal, duygusal veya fiziksel belirtilerini gösterebilir. Çocuk istismarına ilişkin bazı genel göstergeler şunları içerir:yetişkinlere karşı güvensizlik

aşırı sallanma, emme veya aşırı ısırma

yatak ıslatma veya kirlenme

zorlayıcı veya agresif davranışlar

uyku güçlüğü, sıklıkla yorgun olma hali ve uyuya kalma

düşük özgüven

yetişkinler ve akranlarla ilişkili anlaşma zorluğu

alkol veya uyuşturucu kullanımı

Sık sık kazaya veya sakarlık yapma

kemiklerinde kırık olması veya açıklanamayan morarma, yanıklar ya da iyileşme aşamasında ya da yeni oluşmuş cisim kaynaklı şiddet izleri

bir yaralanmayı açıklayamaması ya da tutarsız, belirsiz ya da inanılması güç açıklamalar sunması

İntihara meyilli ya da intihar girişiminde bulunmuş olması

konsantrasyon güçlükleri

içine kapanık veya aşırı itaatkar olması

eve gitmekten çekinme

istismar hakkında öyküler, şiirler veya sanat eseri yaratma

Bazı ihmal göstergeleri şunları içerir:

yetersiz beslenme, yalvarma, yiyecek çalma veya istifleme

zayıf hijyen, kirli saçlar, kirli cilt veya vücut kokusu

sebebi bilinmeyen fiziksel veya tıbbi problemler

“Bir çocuğun ihmal edildiğinden şüpheleniyorsanız, öncelikle bunun çocuğun bakımından sorumlu kişilerce istenilmediği için mi yoksa bakımın yoksulluk ya da kaynak eksikliği gibi nedenlerden ötürü bu kişilerce sağlanamadığı için mi olduğuna dikkat ediniz”. İhmalin Bazı Nedenleri Aile Krizleri:

İş kaybı

Ciddi bir hastalık

Boşanma

Kronik ve/ya nesiller arası durumlar, örneğin;

Düzensiz ev halkı hayatı

Bir yapının ya da rutinin olmaması; düzenli bir yemek saati, uyku saati ya da ev ödevlerini yapacağı bir zamanın olmaması gibi

Çocuğun evde kendine ait bir yerinin olmaması

“İhmalin çocuklar üzerindeki etkilerini dikkate alın. Örneğin, 5 yaşındaki bir çocuğa zamında ve yeterli yemek sağlanmamasının 20 yaşındakine sağlanmamasından daha büyük zararları olduğunu unutmayın”..

İstismar ya da İhmal edilen Çocukla İletişim Yöntemleri ve Eğitim

İstismarın en önemli göstergelerinden biri çocuğun yaşadıklarını açıklama şeklidir. Bu bölümde ele alınacak konular; Çocuklar size yaşadıkları istismarı anlattıklarında yapılması gerekenler, Çocukların istismarı anlatma biçimleridir.

Çocuklar Neden İstismar Edildiklerini Söylemezler!

Kendilerine inanılmayacağını düşünürler.

Başlarının belaya gireceğinden korkarlar.

İstismarcının tehdidinden korkarlar.

İstismarcıyı korumak isteyebilirler; istismarcıyı sevebilir ama yaptıklarını sevmezler.

Nasıl anlatılacağını bilmeyebilirler. korkabilirler.

Büyükleriyle (otorite ifade edenlerle) cinsel konuları konuşmaktan utanabilirler.İyi çocukların cinsellikle ilgili sözcükleri kullanmamaları gerektiği söylenmiş olabilir.

Cinsel davranışların yanlış olduğunu bilmeyebilirler.

Arkadaşları tarafından dışlanacağından korka bilirler Bir Çocuk İstismar Edildiğini Açıklarsa Ne Yapılmalıdır!

1. Çocukla özel olarak konuşmak için bir mekan bulun.
Konuşmanızın kesilmeyeceğinden emin olacağınız bir yer olsun.

2. Masanın arkasında oturmayın.
Çocuğun yanında onu sakinleştirmek için oturun.

3. Çocuktan izin almadan ona dokunmayın
Dokunmanız belki ona istismar olayını hatırlatabilir.

4. Açıklıkla ve sakince dinleyin:
Duygularınızı ve sözel olmayan ifadelerinizi kontrol edin. Tepkileriniz hayati önem taşımaktadır. Çocuğun size anlatacağı şeyler ya da muayene sonucu göreceğiniz şeyler sizi şok edebilir. Sakin karşılamak çocuğu desteklemek için önemlidir. Çocuğu dinleyin ve kendisi için önemli olan konuları siz herhangi bir soru sormadan anlatmasına izin verin. Tüm ilginizi çocuğa verin. Kulaklarınızı, gözlerinizi ve kalbinizi dinleyin çocuğu dinlerken. Bazen çocuğun sizinle sır olarak paylaşmak istediği şey bir istismar olmayabilir (boşanma, aile meseleleri vs).

5. Çocuğun dilinden konuşun:
Çocuğun anlayamayacağı kelimeleri kullanmayın. Çocuğun olanlar hakkında kullanığı kelimeleri kullanın. Bu özellikle cinsel istismarla ilgili konuştuklarında çok önemlidir.

6. Çocuğu yaşadığı olayları anlatmaya cesaretlendirin
Yaşadığı olayları anlatması için ona destek olun fakat vermek istemediği ayrıntılar için asla baskı yapmayın.

7. Çocuğa şöyle söyleyin:
“ Sana inanıyorum”, “Bana söylediğine çok memnun oldum”, “Bu senin hatan değil”, “Başına gelenler doğru bir şey değil”

8. Yazıyla kaydedin
Çocuğun anlattığı olayları ve kelimeleri yazın.

9. Çocuğu istismarı bildirdiği için takdir edin.
Eğer çocuk dolaylı bir şekilde bir istismardan söz ediyorsa (örneğin; birinin başına geldi gibi), çocuğu durumu anlatması yönünde teşvik edin.

10. Yetkililere haber verin.
İstismarı bildirmek için okul/kuruluş ya da yerel çocuk koruma kurumlarına/ yetkililerine/ (rehber danışmana) haber verin.

11. Gizlilik ilkesine saygı gösterin:
İstismar olayını okulda bu konuda sorumlu kişi dışında başka biriyle konuşmayın.

Bir Çocuk İstismar Edildiğini Açıkladığı zaman dikkat edilmesi gerekenler!

1. “Neden” ile başlayan sorular sormayın. Örneğin;

“Neden o kişiyi durdurmadın?”

“Neden bana bunu anlatıyorsun?” Çocuklar genellikle neden ile başlayan sorular sorulduğunda bir şeyleri yanlış yaptıklarını zannederler ya da savunmaya geçerler. Neden ile başlayan sorular kişinin yapması gerekli şeyleri yapmadığını ima eder. İstismar/ihmal vakalarında, çocuklar zaten olanlardan dolayı kendilerini suçlaya- bilirler. İstismarcı onlara genellikle bunun kendi hataları olduğunu söyler. Bir çocuğa bunu neden daha önce haber vermedin diye sormak, onun birşeyleri yanlış yaptı- ğını düşünmesine sebep olur. Ayrıca küçük çocuklar genellikle “neden” ile başlayan sorulara yanıt veremezler çünkü soyut düşünme becerileri durumu analiz edecek düzeyde henüz gelişmemiştir. Çocuk kafasını öne düşürerek sanki birşeyleri yanlış yapmış gibi yanıt verebilir.
2. Aşağıdakilere benzer sorulardan ve ifadelerden kesinlikle kaçının. Örneğin;

“Bunun olduğundan emin misin?”

“Gerçeği mi söylüyorsun?”

“Bu bir daha olursa bana haber ver”.

“Bunun olması için ne yaptın?”.

3. Bu bilgiyi diğer öğretmenler ya da kişilerle paylaşmayacağınız konusunda çocuğa teminat verin. Fakat destek almak için yetkili kişilerle iletişime geçeceğinizi söyleyin. Çocuk eğer daha önce birçok kez istismara uğradığına ilişkin birtakım ipuçları veriyorsa, tüm ayrıntıları almaya çalışmayın. Dikkatlice dinleyin ve çocuğa başka bir şey söylemek isteyip istemediğini sorun. Eğer çocuk daha fazla bir şey söylememeyi seçiyorsa, mümkün olduğunca yetkili kişiyi/ müdürü bu konu hakkında bilgilendirin ve okul politikası uyarınca hareket edin. Ayrıca, çocuk ipucu verirken ve sizinle iletişim halindeyken kullandığı tüm kelimeleri olduğu gibi yazın. Bu ilk ifadeler adli soruşturmada çok önemlidir. Her şeyden öte, çocuğa soracağınız soruları en aza indirgeyin ve yönlendirici sorular sormaktan kaçının (bir yanıta yönelten sorular); örneğin, “Amcan da mı senin özel bölgelerine dokundu?”, “Mavi bir ceket mi giymişti?” gibi.

“Unutmayın! Siz bir öğretmen olarak istismar ya da ihmal olayını kanıtlamakla yükümlü değilsiniz. Siz sadece konuyla ilgili şüpheleriniz olduğunu bildirmekle yükümlüsünüz”.

Çocukların İstismarı Açıklama Biçimleri

Çocuklar istismar edildiklerini farklı yollarla açıklayabilirler. Bazıları özel olarak sizinle konuşmak istediğini söyler ve doğrudan olayı anlatır. Bu, ne yazık ki, bu durumla nadir karşılaşılmaktadır. Aşağıda, çocukların kullandığı ifade etme biçimlerine değinilecektir. Sizin rolünüz dinlemek ve çocuğa güven vermektir. Soruşturma yapıcı tarzda sorular sorulmamalıdır.

Dolaylı İmalar

Örnekler

“Erkek kardeşim dün gece uyumama izin vermedi”

“Komşumuz “X “abi çok komik iç çamaşırları giyiyor”

“Annemin beni amcamla yalnız bırakmasından hiç hoşlanmıyorum”

“Bakıcım beni çok sıkıştırıyor”

Açıklama

Kelime hazinesi fazla gelişmediği, daha özgül kelimeleri henüz öğrenmediği, utandığı ya da çekindiği, söylemeyeceğine dair söz verdiği için ya da tüm bu nedenlerden ötürü bir çocuk bu ifadeleri kullanabilir.

Gizli İfade Etme

Örnekler“Çok kötü biçimde ellenilen bir kız tanıyorum”

“Tanıdığım bir kız var, annesine rahatsız edildiğini söyledi fakat annesi ona inanmadı.

Açıklama

Çocuk bildiği bir kişi hakkında konuşabilir, fakat bu kendisi de olabilir. Onu “diğer çocuk” hakkında bildiklerini anlatmaya teşvik edin. Sonra anlattığı şeyleri bu kişinin daha önce yaşayıp yaşamadığını sorun. Aşağıdaki aşamaları izleyerek devam edin.

Çocuğun adı ve yerleşimi

Şüpheli failin adı ve çocukla yakınlık derecesi

İstismar veya ihmale ilişkin gördüğünüz veya duyduğunuz şeyi tarif etmeniz

İstismar hakkında bilgisi olan diğer kişilerin adları

Sizin adınız ve telefon numaranız

Çocuk istismarı ve ihmali konusunda ihbar edilen ailelere bildirimde bulunanların adları açıklanmaz.

Koşul Koyarak İfade Etmek Örnekler“Bir sorunum var fakat kimseye söylemeyeceğine söz verirsen sana anlatırım”. Açıklama

Birçok çocuk istismar edildiklerine dair sakladıkları sırrı söylerlerse başlarına olumsuz şeyler geleceğine inanır. Çocuklar saldırganlar tarafından da sessizliklerini korumaları için tehdit edilmiş olabilirler. Çocuklara bazı sırların saklanamayacağını söyleyin. İşinizin onu korumak ve ona güvenli bir yer temin etmek olduğunu söyleyin. Yine çocuğa mümkün olduğunca söylediği şeylerin gizliliğini koruyacağınızı ama yasalarca bu durumu resmi otoritelere bildirmeniz gerektiğini anlatın

Zarar gördüğünden şüpheleniyorsan! Bir çocuğun ciddi şekilde zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız veya önemli derecede zarar görme riski altında olduğuna ilişkin şüpheleriniz varsa, hatırlamanız gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

şüphelenmeye başladığınız andan itibaren çocuğu gözlemleyin ve yazılı notlar hazırlayın - davranışlarında, fikirlerinde, duygularında ve kullandıkları sözlerde değişikliklere dikkat edin!

çocukla nazik, yargılayıcı olmayan görüşmeler yapın. Bir çocuk üzgün veya rahatsız görünüyor olduğuna dair endişelerinizi dile getirmek, çocuğun ifşa olmasına neden olabilir.

çocuğu yanıt vermeye zorlamayın ve çocuğun konuşmasını baskılayıcı bir konuşmaya girmeyin

çocuğa ihtiyaç duyduğunda sizinle gelip konuşabileceğini ve konuştuklarında gerçekten onu dinleyeceğinizi temin edin.

Bir çocuk istismar edildiğinde istismarın etkileri ortadan kaybolmaz ve genellikle zamanla ciddileşir

Çocuk Güvenliği Hizmetleri ile irtibata geçerek uzman tavsiyesi isteyin.

Bu durumu ilgili kişiye (okul müdürü, rehberlik servisi gibi) hemen haber verin.

Gelişmeleri izleyin. - Okul yetkililerinin çocuğun ailesi ya da bakıcısıyla iletişim kurmaları tavsiye edil- memektedir.

Eğer

- Çocuk istismarı göstergeleri

- Türkiye’de çocuk istismarına ilişkin yasalar

- Çocuk istismarı mağdurları

- Aileye nasıl destek verilecek

- Çocuk istismarı veya ihmali ile ilgili

sorularınız varsa lütfen aşağıda belirtilen kurumlara ulaşınız!

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlükleri

Baroların Çocuk Hakları Merkezleri

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Polisi Şubeleri

Hastaneler bünyesindeki Çocuk Koruma Merkezi/Birimle

Alo 183

İl sosyal hizmetler müdürlüğü

Çocuk Polisi: 155

Tüm okul personeli, yetkili kişi olarak görülür ve yasalarca istismarı bildirmeleri gerekmektedir. Siz de bir öğretmen ve ebebeyin olarak şüphelendiğiniz durumları bildirmekle sorumlusunuz. İstismardan şüpheleniyorsanız, bu durumun bildirilmesi çocuğu koruyabilir ve aileye yardım sağlayabilir. Her devlet bildirim yükümlülüğü olanları belirler (Çocuk istismarı ve ihmali şüphelerini bildirmek zorunda olan kişiler; bir suç olayını gerçekleştiğini örenen veya tanık olan kişiler. Öğretmenler.). Bununla birlikte, herhangi başka biri de çocuk istismarı şüphesini bildirebilir ve bildirmelidir. Bildirim bir suçlama değildir; düşüncenin dile getirilmesi ve çocuğun durumunun soruşturulup değerlendirilmesi için yapılmış bir istektir. Bir çocuğun tehlikede olduğun-dan şüphelenirseniz, derhal harekete geçin. Çocuk istismarı veya ihmaline ilişkin şüp- heniz bir rapor hazırlamanız için yeterlidir. Kanıt bulmanız gerekmez. Soruşturmayı yürüten kişiler istismar veya ihmalin bulunup bulunmadığına karar vereceklerdir. Hemen hemen her devlet çocuk istismarına ilişkin iyi niyetli ihbarda bulunan kişileri kovuşturma ( işlenmiş olan bir suç için, suçlu sanılan kimseyle ilgili olarak, yasalara göre yapılan soruşturma ve araştırma) ve yükümlülükten korumak üzere bir yasaya sahiptir.

https://tip.inonu.edu.tr/uploads/old/21/255/m_koca_3-1_tam.pdf

İstismarı Bildirmek İçin Aradığınızda Aşağıdaki Özel Bilgiler Sorulabilir:

- Çocuğun adı ve yerleşimi

- Şüpheli failin adı ve çocukla yakınlık derecesi

- İstismar veya ihmale ilişkin gördüğünüz veya duyduğunuz şeyi tarif etmeniz

- İstismar hakkında bilgisi olan diğer kişilerin adları

- Sizin adınız ve telefon numaranız

- Çocuk istismarı ve ihmali konusunda ihbar edilen ailelere bildirimde bulunanların adları açıklanmaz.

Çocuk İstismarı veya İhmalini Nasıl İhbar Edebilirim?

Eğer bir çocuğun zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ya da Çocuk Polisi/Karakollar ve Cumhuriyet Savcıları ile iletişime geçin ve böylece durumu profesyoneller değerlendirebilsinler.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlükleri

Baroların Çocuk Hakları Merkezleri

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Polisi Şubeleri: 155

Hastaneler bünyesinde ki Çocuk Koruma Merkezi/Birimle

Alo 183 (Kadın, Çocuk, Engelli Danışma hattı)

İl sosyal hizmetler müdürlüğü

Alo: 147 (öğretmen ve yönetici şikayet hattı)

Bildirim Nasıl Yapılır?

İstismar ya da ihmal ile ilgili bir şüpheniz varsa, bu durumu bildirmelisiniz. Bildirim okulunuzun yazılı prosedürlerine uygun olarak yapılmalıdır. Sizden yazılı olarak bilgi istenebilir. Bakıcılar her zaman çocuğun ailesi olmak zorunda değildir. Öğretmenler ya da diğer okul personeli de çocuk okulda olduğunda ya da okulla ilgili bir etkinlik içinde olduğunda bakıcı konumunda düşünülür. Herhangi bir meslektaşınızın da bir istismarcı olduğundan süphelenebilirsiniz. Yasalarca tıpkı başkalarında olduğu gibi böylesi bir durumda da bunu bildirmeniz gerekir. Eğer olası bir çatışma varsa, eğer şüphelendiğiniz kişi okulda bu konuyla ilgili yetkili kişiyse, okul prosedürlerinin alternatif bir bildirim yöntemini belirlemesi gerekir. Okul dışındaki birimlere ihbar yapabilirsiniz (ALO 147: öğretmen ve yönetici şikayet hattı veya ALO 183, Çocuk Polisi, vb)

İhbarda Bulunduğumda Ne Olacak?

Çocuğun kötü muamele gördüğü/istismar/ ihmal edildiği kuşkusuna yönelik bildirim SHÇEK İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılmalıdır. Bildirim ALO 183 telefon hattında ya da SHÇEK İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından değerlendirilecektir. Eğer görevli uzmanlar yapılan bildirimde çocuğa karşı kötü muamele olduğuna veya oluşma riskine ilişkin yeterli güvenilirlikte bilgi olduğuna kanaat getirirse bildiriminiz değerlendirilecek ve gerekli araştırma yapılacaktır. Bu kapsamda sizinle ,çocukla, ebeveynlerle ve çocukla iletişim halinde olan diğer kişilerle (doktor, öğretmen veya bakım sağlayıcılar gibi) konuşularak, çocuğun yaşadığı ortam ve çevrede sosyal inceleme yapılır. Amaç; istismar veya ihmalin gerçekleşip gerçekleşmediğine ve tekrar edip etmeyeceğine karar vermektir. Eğer soruşturmayı yürütenler hiçbir istismar veya ihmalin gerçekleşmediğine veya var olan şeyin Yasalarda yer alan istismar ve ihmal tanımına uymadığına karar verirlerse, dosya kapatılır ve ailenin başka herhangi destek/ yardıma gereksinimi olduğuna karar verilirse yönlendirilir. İstismar ve ihmal olduğu yönünde kuvvetli şüphe varsa durumu adli makamlara bildirirler ve eğer soruşturmayı yürütenler çocuğun risk altında olduğunu tespit ederlerse, ailedeki istismara yol açabilecek risklerin azaltılması için ; ruh sağlığı tedavisi, ebeveyn becerisi geliştirme programları, iş yardımı ve sosyal yardım veya barınak sağlama gibi somut yardımlar yapılabilir. Yaşadığı ortamda çocuğun güvenliği tehlikede ise çocuk korunma altına alınır.

Kim Bildirim Yapmalı?

TCK 279. Maddesi uyarınca kamu görevini yürütürken göreviyle bağlantılı olarak suç belirtisi ile karşılaşan her kamu görevlisinin yetkili makamlara bildirmesi zorunludur.

Kime Bildirim Yapılır?

Sözlü bir rapor mümkün olduğunca hızlı bir şekilde telefonla ya da yüzyüze görüşmeyle Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapılmalıdır. Her okul ya da okul sistemi bir iç çocuk istismarı raporlama protokolüne sahip olacaktır. Bu protokolün ne olduğunu öğrenin. Bir rapor hazırlandığında soruna müdahil olan her görevlinin onay alması tavsiye edilmektedir. Eğer sosyal hizmetlere ulaşılamadığında ya da çocuk çok acil bir tehlike içinde ve istismar çok açık ise Polise ya da Cumhuriyet Savcılığına haber verilmelidir.

Sosyal Hizmetlerin İşlevi

Sosyal Hizmetler, istismar ve ihmal şüphele- rini araştırarak istismar ya da ihmal olasılığının doğrulanması halinde çocuğun korunması için gereken önlemleri alır. Bir çocuğun istismara uğrayıp uğramadığını belirlerken sosyal hiz- metler şu yetkilere sahiptir:

- Çocukla ve ebeveyn ya da vasilerle görüşme yapma;

- Velayet sahibinin izniyle, kapanmamış yaraları olduğuna inanılan çocukların muayene edilme- sini sağlama;

- Veli ya da vasilerin çocuğun bakımı ve korun- masını sağlama kabiliyetlerini değerlendirme;

- Veli ve vasilere, çocuk bakımında yardımcı olan kurumlara destek sağlama;

- Çocuğun istismara uğradığının anlaşılması halinde ivedilikle geçici korumaya alınmasını çocuk mahkemesinden talep etme;

- Çocuğun geçici gözetim sürecinde çocuğa bakma kabiliyeti ya da arzusu yetersiz bulunan ebeveyn ya da vasiler hakkında mahkemeye bildirimde bulunma.

(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi Madde 280- (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.

cocuk cinsel istismarı, çocuğun, istismar, cinsel istismar , tecavuz , kadına şiddet , cocuğa tecavüz , çocuk istismarı , cocuk istismarı , çocuğa istismar , cocuk istismarı , cocuk ıstısmarı , çocukistismarı.com , cocukistismarı.com,cocukistismari.com
a