çocuk istismarı


Çocuk İstismarı
a
UNUTMAYIN !!!
Cinsel istismarın en güçlü göstergelerinden biri, çocuğun ifadesidir. Çocuk cinsel istismara uğradığını söylüyorsa, bunu ciddiye alın. Çocuğun iyiliği ve onu korumak için kuşkularınızı bir kenara bırakın ...

www.cocukistismari.com 'un amacı bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, fiziksel, duygusal ve cinsel istismarını önlemek için” Çocuk İstismar ve İhmali” ile ilgili:

– Bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek ve üretmek,

– Çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesi ile ilgili bilgileri yaymak,

– Çocuklarla ilgili alanlarda çalışanların bilgilerini ve deneyimlerini birbirlerine iletebileceği bir ortam sağlamak,

– Çocuklarla ilgili alanlarda çalışanlara gerektiğinde çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, istismar ve ihmal edilen çocukların sağaltımı konusunda danışmanlık yapmaktır.

www.cocukistismari.com bu amaçlarını gerçekleştirmek için kuruluşundan bu güne çok sayıda ulusal, bölgesel ve uluslararası kongre, panel, sempozyum ve toplantı düzenlemiş, çocukla çalışan tüm meslek grupları ve aileler için hem önleme hem de müdahale eğitimleri yapmış, üniversite öğrencilerinin farkındalığını artırıcı eğitimler yapmış, çocuklara kendini tanıma ve koruma eğitimleri vermiş, yayınlar yapmış ve çocuğu koruma konusunda proje yürütmüştür.ÇOCUK İSTİSMARI

Aynı zamanda bu amaçlarımız doğrultusunda;

– Çocuk istismarı ve ihmali konusunda disiplinler arası kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemeye,

– Çocuk istismar ve ihmali konusunda yayın yapar veya bu alanda yayın yapan kişi veya kuruluşlarla işbirliği yapmaya,

– Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili çalışma ve bilimsel araştırmaları desteklemeye,
– Amaçları doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslararası kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmaya,

– Çocuk istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmaya,

– Çocuk yetişmesi ve eğitilmesi ile ilgilenen kişilerle, bu alanda hizmet veren kuruluşlarda çalışanlara gerektiğinde danışmanlık yapmaya.

– Çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapmaya devam etmektedir.cocuk cinsel istismarı, çocuğun, istismar, cinsel istismar , tecavuz , kadına şiddet , cocuğa tecavüz , çocuk istismarı , cocuk istismarı , çocuğa istismar , cocuk istismarı , cocuk ıstısmarı , çocukistismarı.com , cocukistismarı.com,cocukistismari.com
a