çocuk istismarı


Çocuk Koruma Merkezleri
a
UNUTMAYIN !!!
Cinsel istismarın en güçlü göstergelerinden biri, çocuğun ifadesidir. Çocuk cinsel istismara uğradığını söylüyorsa, bunu ciddiye alın. Çocuğun iyiliği ve onu korumak için kuşkularınızı bir kenara bırakın ...

 • Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Erciyes Üniversitesi Çocuk İhmali ve İstismarını Engelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Gazi Üniversitesi Çocuk Araştırma ve Koruma Uygulama Merkezi
 • Kocaeli Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Mersin Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • TCK’da çocuğa yönelik istismar ile ilgili maddeler nelerdir?
  Kasten yaralama; TCK md. 88, 87, 88
  Taksirle yaralama; TCK md. 89
  İşkence; TCK md. 94, 95
  Eziyet; TCK md. 96
  İnsan ticareti; TCK md. 80
  Terk; TCK md. 97
  Yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi; TCK md. 98
  Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali; TCK md. 175
  Çocukların cinsel istismarı; TCK md. 103
  Reşit olmayanla cinsel ilişki; TCK md.104
  Cinsel taciz; TCK md. 105
  Hayasızca hareketler; TCK md. 225
  Müstehcenlik; TCK md. 226
  Fuhuş; TCK md. 227
  Dilencilik; TCK md. 229
  Çocuğun soybağını değiştirme; TCK md. 231
  Kötü muamele; TCK md. 232
  Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali; TCK md. 233
  Çocuk istismarından şüphelendiğimde bildirim yapmayı gerektiren yasal düzenlemeler nelerdir?
  Suçu bildirmeme
  Madde 278- (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  (2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
  (3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan engelli olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır.
  (4) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından cezaya hükmolunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.
  Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
  Madde 279- (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  (2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
  Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
  Madde 280- (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.

  cocuk cinsel istismarı, çocuğun, istismar, cinsel istismar , tecavuz , kadına şiddet , cocuğa tecavüz , çocuk istismarı , cocuk istismarı , çocuğa istismar , cocuk istismarı , cocuk ıstısmarı , çocukistismarı.com , cocukistismarı.com,cocukistismari.com
  a